Hvis du har investeret i flere forskellige digitale kanaler, eksempelvis for at øge salget på din webshop, er du selvfølgelig interesseret i at vide, hvilke af disse der bidrager til en øget omsætning. Du benytter derfor din Google Analytics-konto til at finde frem til de henvisningskilder, der har sendt trafikken ind på din side. Det kan eksempelvis være via et link på et eksternt domæne, fra en annonce på sociale medier eller lignende. Der er dog én væsentlig faktor der kan skabe datafejl og derved give et misvisende billede af, hvilke kanaler der rent faktisk har skabt salget.

Betalingsgateways tager æren

Når du driver webshop, har du højst sandsynligt også en betalingsgateway integreret og det er her vi finder ’skurken’. Det er nemlig ofte tilfældet at betalingsgatewayen tager en stor del af æren for omsætningen, med mindre du arbejder aktivt med henvisningsekskludering.

Henvisningsekskludering betyder ganske simpelt at du tager aktivt stilling til, hvilke domæner der ikke skal tilskrives værdi for henvisninger. På den måde får du et retvisende billede af, hvilke annoncer, blogindlæg eller undersider, der har haft reel indflydelse på dine salg og derved også af, hvilke tiltag der skal fortsættes eller afsluttes.

 

Det er vigtigt at du løbende gennemgår dine henvisningskilder, for at vurdere om der er nogen der fejlagtigt tilskrives æren for omsætning:

  1. Gå til din Google Analytics-konto
  2. Vælg ’Anskaffelse’, ’Al trafik’ og ’Henvisninger
  3. Sorter efter omsætning og gennemgå listen.

Step-by-step: Henvisningsekskludering i Analytics

Når du har gennemgået din liste over henvisningskilder og fundet frem til domæner du ønsker at ekskludere, skal du følge nedenstående trin:

  1. Gå til Administrator
  2. Vælg fanen ’Ejendomsindstillinger’
  3. Vælg dernæst fanen ’Sporingsoplysninger’ og ’Liste over henvisningsekskluderinger’
  4. Tryk på ’Tilføj ekskludering af henvisningsadresse’
  5. Indtast domænenavn, eksempelvis checkout.viabill.com
  6. Tryk ’Opret’.

Vær opmærksom på at de ekskluderede kilder kan optræde i din data, i op til 6 måneder efter tilføjelsen. Det skyldes at henvisningsekskludering ikke virker bagudrettet og at standardindstillingerne for kampagnetimeout i Google Analytics, er sat til 6 måneder.

Har du yderligere spørgsmål til henvisningsekskludering, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på 7070 2080.