Academy

KK Academy er betegnelsen på vores interne uddannelse, som er obligatorisk for alle medarbejdere, nyansatte såvel som erfarne. Hver måned afsætter hele organisationen flere timer, både juniors, seniors, specialister samt ledelse, således at man løbende kan efteruddanne sig og derved løbende højne sit kompetenceniveau.

I en globaliseret verden er virksomheder, på tværs af alle brancher, i evigt stigende konkurrence for at afsætte deres produkter eller ydelser. Den øgede digitalisering har KompetenceKanalen stort fokus på, da det er en del af vores mission altid at være et skridt foran vores konkurrenter i forhold til tekniske kundskaber, forretningsforståelse samt eksekverings- og strategiplanlægning.

Vi prioriterer den enkelte medarbejders personlige udvikling. Denne er KK Academy med til at udvikle gennem kunstig intelligens, dataindsigt og naturligvis vore egne frameworks og drejebøger.

KK Academy konceptet skaber et ambitiøst fundament for en faglig udvikling, der gavner såvel nuværende som kommende samarbejdspartnere.

De timer som akademiet allokerer til medarbejderne, kan benyttes til enten at læse op på algoritmer, dygtiggøre sig på kurser, lytte til podcasts, medvirke i webinars, tage certificeringer eller blot læse inspirerende blogopslag.

Hos KK Academy modtager man månedlig inhouse undervisning. Dette brødføder en synkronisering af kollegaers opnåede viden, som gavner hver enkel medarbejder og dermed har positiv indvirkning på det afkast, vi generer for vores kunder. Disse undervisningslektioner kan også omhandle de nyeste annonceringstrends eller opdateringer af de mest effektive digitaliseringsværktøjer.

Nyansat kontra garvede marketingspecialister

KompetenceKanalen ser sig selv som den absolut ypperste talentfabrik i Danmark, når det kommer til fokus på udvikling af medarbejdernes marketingkompetencer. Dette afspejler sig især i vores rekrutteringer, hvor de aktuelle kandidater kan spænde fra at være helt uerfarne til at have mange års brancheerfaring i rygsækken. Fælles for begge segmenter er at KK Academy i introforløbet, som betegnes som de første 6 måneder af ens ansættelse, er en større del af hverdagen, da man dagligt sparrer med inhouse foredragsholdere og specialister tilknyttet akademiet.