Influencer Marketing

Influencer marketing er ikke et nyt begreb. Alligevel er der stadig mange virksomheder, som endnu ikke har benyttet sig af de mange muligheder, der knytter sig hertil. I de fleste tilfælde skyldes det, at man ikke er klar over, hvilken værdi det kan tilføre.

Orifarm logo Danfoss logo Sengespecialisten logo Orifarm logo Danfoss logo Sengespecialisten logo

Sådan bruger man influencers som ambassadører for sit brand

I takt med at folk i al almindelighed er blevet mere digitale, har sociale medier fået en langt større indflydelse på marketing.

Kort fortalt går influencer marketing ud på, at man indgår et samarbejde med en offentlig kendt person – eksempelvis en blogger, kendis eller skuespiller. For at få mest muligt ud af sine kampagner er det vigtigt at skabe en nær relation til denne person og at udarbejde en strategi herefter.

At du får kontakt til kendte personer, der har mange følgere på sociale medier, har stor værdi for din virksomhed, når det drejer sig om at sprede et budskab. Dit produkt vil fremstå tydeligt og troværdigt, når informationer og omtale kommer fra personer, som følges af mange forbrugere – ikke mindst sammenlignet med informationer via de mere upersonlige TV-reklamer.

De forskellige typer af influencers kan inddeles i kategorier, da de afskiller sig fra hinanden på baggrund af deres følgerskarer.

Micro-influencers

Disse influencers har mellem 1000-15000 følgere. På trods af en relativt lille følgerskare er denne kategori særlig interessant, da den, for en lav ydelse, ofte deler langt flere billeder og stories af produktet. Betalingen består typisk af produkter.

Macro-influencers

Denne kategori har op til 100.000 følgere og skal oftest have betaling for deres samarbejde. Derfor er det vigtigt, at man her vælger den rette influencer, som passer til ens produkt og brand DNA. Til gengæld vil man med macro-influencers hurtigt nå ud til mange personer.

Mega-influencers

Som navnet så fint beskriver, rummer denne kategori de helt store influencers med mere end 100.000 følgere. Denne kategori har en stor magt og kan ofte bære en hel marketing kampagne i sig selv. Husk på vigtigheden af at vælge den rette influencer, der passer til dit produkt og brand DNA for dermed at få mest muligt ud af din investering.

Det er yderst vigtigt, at influencerens følgere passer bedst muligt til din kampagne, så influencer marketing bliver en så god forretning som muligt. Det er derfor nødvendigt nøje at undersøge de forskellige influencers, før et reelt samarbejde indgås.

Hvad kan Influencer Marketing gøre for dig og din virksomhed?

Når det kommer til Influencer Marketing, er der utrolig mange måder at gribe opgaven an. For nogle virksomheder er samarbejde med influencers afgørende, imens det for andre blot betragtes som sekundær mulighed for eksponering. Uanset hvad din situation er, kan du højest sandsynligt opnå et eller flere af nedenstående punkter:

Alt efter hvem du vælger at samarbejde med, har den udvalgte influencer et antal følgere, hvoraf nogle henvender sig til en helt specifik målgruppe, og andre henvender sig bredere. Med deres hjælp og reklame kan du udvide de målgrupper, som du ellers har svært ved at nå via andre platforme.

  • Influencer marketing er effektivt til at skabe brand awareness for din virksomhed

  • Du får mulighed for at etablere dit brand og dit produkt på nye markeder fordelt på mange forskellige lande

  • Du kan tiltrække flere besøgende til din virksomheds profil på sociale medier

  • Du kan inspirere potentielle kunder på en troværdig måde. Influencerens følgere stoler generelt i meget høj grad på hvad influenceren formidler

… og meget mere! Influencers, og ikke mindst de store af slagsen, har rigtig megen magt i dag. Deres følgere er ofte meget loyale og vil i samarbejde med influenceren kunne få ganske stor betydning for din forretning.

Vælg det rette samarbejde

Overholde reglerne

Det gælder om at kende til de forskellige regler i markedsføringsloven, så du ikke risikerer bøder, og måske endnu værre: dårlig omtale. Det er vigtigt, at du gør influencerne opmærksom på, at skjult reklame er no go. Dvs. hver gang, de taler/skriver om dit produkt, skal det gøres klart og tydeligt, at det er reklame. Ydermere må dit produkt ikke reklameres ud i sammenligning med andre produkter. Influenceren må altså f.eks. ikke nævne, at dit produkt er bedre end dine konkurrenters.

Vær opmærksom på falske følgere

Nogle influencers har desværre tendens til at købe sig til såkaldte falske følgere, og det kan blive dyrt for dig. Får du den pågældende influencer til at reklamere en masse ud til falske følgere, så giver det hverken mere omtale eller mere salg til dig – og tilbage står du potentielt kun med udgiften.

Sørg for et godt match

Sæt dig ind i, hvad den gældende influencer står for, hvilke værdier der er vigtige for personen mm. Dette skal nemlig helst stemme overens med det, din virksomhed står for, så der er en naturlig sammenhæng. Yderligere giver det mening at dykke ned i fakta som geografisk placering af influenceren og følgerne, samt køns- og aldersfordelingen på følgerne. Det nytter ikke noget at få personen til at reklamere for makeup, hvis størstedelen af følgerne er f.eks. mænd i alderen 20-35 år.

Sikre top performance

For at finde ud af, om din influencer performer som ønsket, er det vigtigt at kunne tracke trafikken fra den givne kampagne (rabatkoder, UTM tracking mv.), så du kan se, hvor meget salg, der bliver genereret.

Skal vi hjælpe dig?