For cirka 15 år siden introducerede Google rel=”nofollow”, som et tiltag til at bekæmpe kommentar-spam. Dette blev hurtigt en af deres foretrukne metoder til at markere reklame-relaterede og sponsorerede links.
Der er sket meget siden da, hvorfor Google nu har meldt ud, at de udvider mulighederne for at skildre og markere links.

 

Googles to nye link attributter

Efter 15 år med et link-attribut, som skærer alle links over en kam, melder Google altså ud, at de føjer to nye link-attributter til familien:

 

Rel=”sponsored”: Dette attribut dækker, som navnet antyder, over sponsoreret indhold. Det bruges til at identificere links, der er generet i forbindelse med reklame, sponsorater m.m.

Rel=”ugc”: Dette attribut dækker over brugergenereret indhold, User Generated Content, og er et attribut, som anbefales til indhold, der er genereret af brugere. Eksempelvis kommentarer og forum-posts.

Rel=”nofollow”: Det gamle attribut bruges i tilfælde, hvor du linker til en side, men ikke ønsker at antyde nogen form for tilknytning, samt videregive ranking-værdi, til den.

 

Da nofollow blev introduceret, regnede Google ingen links, markeret med rel=”nofollow”, som et signal i deres algoritme. Dette har nu ændret sig. Alle disse link-attributter, bliver nu set som hints til hvilke links, der skal inkluderes eller ekskluderes i Search.

 

”We’ll use these hints — along with other signals — as a way to better understand how to appropriately analyze and use links within our systems.”

Google Webmaster Blog

 

Altså bruger Google disse hints – sammen med andre signaler – som en metode til bedre at forstå, hvordan de skal analysere og bruge links i deres søgealgoritme.

Nogle vil måske spørge, hvorfor Google ikke blot ignorerer links, med disse attributter fuldstændigt. Årsagen er at dét ville udelukke værdifuld information, der kan hjælpe med at forbedre deres søgeresultater, såsom hvilke ord der bruges til at beskrive det linkede indhold. Ved at kigge på alle links de støder på, kan de blandt andet bedre opdage unaturlige link-mønstre.

 

Meta robots nofollow bliver ligeledes til et hint

Gary Illyes, fra Google, har meldt ud, at det ikke kun er rel=nofollow der ændres til et hint. Ligeledes bliver meta robots nofollow ændret. Dét vil begrænse mulighederne for at sikre sig at Google ikke følger links på en side.

Der er dog sjældent brug for dette, da det blot er good practice at lade Googles crawler fortsætte sin færd på en side, hvor robots nofollow resulterer i en ”dead end”.

 

Har man dog brug for dette er man nu begrænset til hacks som:

  1. Servere andet HTML til Googles User Agent
  2. Ændre links til JavaScript onClick events

 

Hvad skal jeg gøre med mine nofollow-links

Google har meldt ud, at hvis du allerede nu bruger nofollow-links, til at indikere du ikke står inde for den side du linker til, så er der ingen grund til at tilrette disse.

 

”There’s absolutely no need to change any nofollow links that you already have.”

 

Det vil sige at der, indtil videre, intet incitament er til at implementere de nye link-attributter. Ændringen har ikke umiddelbart nogen påvirkning på ranking, hvilket Googles Danny Sullivan også har meldt ud.