Før sommeren 2019 ændrede Google font størrelsen på deres title tags fra 16 pixel til 18 pixel.

Dette medførte et mindre antal tegn der kunne skrives i en hjemmesides title tags, uden