Google har lanceret deres nye udgave af Google Analytics, som de har valgt at kalde Google Analytics 4 – forkortet GA4. GA4 er en viderebygning af Analytics WEP+APP, og er primært en ændring i måden data bliver behandlet på, frem for måden data bliver opsamlet på.

Lige nu har man i Google Analytics ikke mulighed for at opgradere til GA4, men Google Analytics ruller denne opgradering ud i løbet af den næste måned. Så forvent, det bliver muligt inden for nærmeste fremtid.

Opdatering 22-10-2020: Google har nu rullet muligheden, for at opgradere eksisterende Google Analytics ejendomme til Google Analytics 4, ud.

Opdatering af sporingskoden

Med introduktion af GA4 betyder det, at hvis man allerede bruger GTAG sporingskode, skal man ikke til at ændre noget på hjemmesiden, men blot opgradere sin nuværende Analytics-ejendom til ny GA4-ejendom, som kan benytte eksisterende GTAG kode.

Hvis man bruger Google Tag Manager til sporing, kræver det, man implementerer ny GA4-sporingstag fra skabelonen i Tag Manager.

Hvis man bruger Google Analytics Universal eller ældre version af Analytics, kræver det en opgradering af sporingskoden for at kunne tage fuldt udbytte af den nye GA4.

 

 

Hvad er nyt i Google Analytics 4?

Den helt centrale del i GA4, i forhold til Analytics i dag er, at den er bygget med maskinlæring, hvilket betyder, at GA4 kan estimere manglende brugerdata og udlede værdifulde handlinger foretaget af brugerne på hjemmesiden eller i en app.

Analytics-data har med GA4 nu en eller flere datastrømme fra enten hjemmesider eller fra apps, hvilket gør det nemt at få opsat sporing på tværs af flere domæner, eller på tværs af en hjemmeside og en app. Og ikke mindst, at GA4 skulle fungere uden cookies, hvilket jo er fantastisk i GDPR-tid, hvor store dele af brugere vælger at afvise cookies.

Maskinlæring i Google Analytics 4

Google Analytics mener at de med maskinlæring alligevel godt kan estimere trafikdata, handlinger og salg på trods af manglende data. Det kan være manglende data; som fx brugere, der ikke har accepteret cookies på deres enhed. Eller brugere der benytter browsere med ITP teknologi. Med GA4 påstår Google Analytics at den giver mere indsigt i trafikdata end med den traditionelle Analytics-ejendom.

Datastrømme i Google Analytics 4

Med introduktionen af datastrømme er det super nemt at spore besøgende på tværs af domæner, og kombineret med iOS- og Android-apps. Man kan hurtigt tilføje en ny datastrøm og dermed kombinere sin webtrafik fra flere domæner.

Ved oprettelse af en datastrøm kan man også hurtigt tilvælge om datastrømmen skal bruge forbedret måling. Med forbedret måling lytter datastrømmen selv efter typiske hændelser som sidevisninger og scroll handlinger, men kan også sagtens opfange mere specifikke hændelser, som videoafspilning, indsendelse af web formularer, fildownload og klik ud af domænet.

Når hændelser som kontaktformularer, tilmelding af nyhedsbrev eller download af PDF automatisk kommer med i Analytics, er det nemt at oprette mål på de hændelser, der driver værdi på hjemmesiden. Det kræver lige pludselig intet kodekendskab at oprette mål på de hændelser, der genererer værdi på hjemmesiden.

Fungerer uden cookies

Google Analytics påstår, at deres nye GA4 kommer til at fungere, selvom brugere har fravalgt cookies. Igen med deres maskinlæring mener Google, at deres GA4 er så god til at estimere trafik, så GA4 vil kunne give værdifuld indsigt i website-/app-besøgende, selv med huller i dataen.

 

Google Analytics 4 kan det samme

GA4 kan det samme som nuværende Analytics – de har bare flyttet rundt på de forskellige rapporter og gjort nye rapporter tilgængelige, så selv for en rutineret Analytics bruger, kræver det lige noget tilvænning at finde frem, hvor de har lagt de forskellige rapporter.

Opgrader til Google Analytics 4

I Analytics-administration bliver det muligt at opgradere sin allerede eksisterende Analytics-konto til en GA4-konto. Det gør, at alle indstillinger bliver kopieret over i en ny GA4-ejendom, og det betyder, at man får to ejendomme; en gammel ejendom, som vi kender den i dag, og en ny GA4-ejendom, som man så kan køre videre med.

Men der vil ikke være historiske data i denne GA4-ejendom – det er en ny ejendom, der starter fra bunden med at indsamle data.

Så det er vigtigt at køre videre med begge ejendomme, så man altid har muligheden for at sammenligne data. Om nogle år, når GA4 har data, kan man overveje at stoppe med at spore til gammel ejendom.

 

Nye måder at bruge Google Analytics på

Ny forbedret søgefunktion i GA4.

Med en forbedret søgefunktion ligger Google Analytics op til, at man skal stille spørgsmål med søgefunktionen, i stedet for at klikke sig frem til en rapport, der kan vise de data, man er interesseret i. Der er nye standardrapporter.

Ny GA4 søgefunktion

Man kan for eksempel søge efter: ”hvor mange besøgende havde jeg i sidste uge” og så vil Google Analytics navigere til en rapport der viser antal besøgende i den forgangne uge.

Eller: ”hvilke lande generer mest omsætning” og så navigerer Google Analytics til en rapport til en geografisk oversigt over omsætning.

Det virker til, at Google Analytics forbereder sig på voice search med hensigten i de her nye søgemetoder. Det bliver spændende at se, om det fanger an, og om det kommer til at fungere på dansk.

Man kan også søge efter standardrapport og indstillinger, hvis man ikke gider klikke sig frem til dem fra menuen.

 

Nye standard rapporter

Der er ny opdeling af rapporter, og den man nok kommer til at bruge ofte, er livscyklus. Til gamle kendinger som bruger rapporterne; demografi og teknik, ligger der stadig. Konverteringer hedder nu hændelser, og er alle de hændelser der foregår på hjemmesiden eller i appen. Og så har Google Analytics med GA4 åbnet op for et rapportgalleri der før kun var forbeholdt Analytics360. De nye rapportskabeloner finder man under Analyse.

Livscyklus

I livscyklus-rapporterne ligger Anskaffelse, Engagement, Indtægtsgenerering og Fastholdelse. Især e-handel har fået en meget mere fremtrædende rolle i GA4.

Anskaffelse

Anskaffelse er som vi kender det, trafik fra brugere fordelt på kilde og medium. Så kommer brugere organisk eller betalt, gennemsnits besøgstider, hændelser og konverteringer på de besøg.

Engagement

Engagement er rapporter over hændelser og indhold. Det viser, hvilke standardhændelser der er opfanget af datastrømmen, så den kan vise et overblik over sessioner med fildownload-handlinger eller handlinger med indsendte kontaktformularer.

Engagement indeholder også et overblik over, hvilke sider og indhold som brugerne har besøgt mest, eller brugt mest tid på, så man kan vurdere, hvilket indhold på hjemmesiden eller appen brugerne har brugt mest.

Indtægtsgenerering

Er rapporter over e-handel på hjemmesider og køb i app. Primært fokuseret på, hvilke produkter der klarer sig bedst, antal brugere der har startet check out og færdiggjort køb. Google Analytics har fundet stærk inspiration i Udvidet e-handel til deres nye e-handelsvisning. Og det bliver interessant, hvor meget af brugerrejsen GA4 selv kan udlede, og hvor meget man stadig skal manuelt kode som handlinger.

Fastholdelse

Fastholdelse er rapporter der viser tilbagevendende besøgende. Hvor mange dage går der imellem besøg, hvilke handlinger foretager tilbagevendende brugere, og hvad er livstidsværdien på de tilbagevendende brugere. Værdifulde informationer for både app-ejere og webshops.

Brugerrapporter

Under brugerrapport finder vi de gamle Målgrupperapporter. De er simplificeret ned til Demografi og teknik.

Demografi

Her finder man demografirapporter på sine brugere, fysiske placeringer, køn, alder og interesser. Præcist som vi kender det fra gammel Analytics, bare pakket ned i en enkelt rapport. Fra en drop down-menu kan man så skifte imellem de forskellige brugersegmenter.

Teknik

Teknikrapporter over brugernes enheder og software. Alt fra browserinformationer til hvilken enhed, skærmstørrelse og operativt system. Ligesom Demografi er alle rapporterne pakket sammen i en rapport, og så skal man skifte imellem dem via en drop down-menu.

Hændelser

Hændelser er opdelt i konverteringer og alle hændelser. Alle hændelser er, som navnet antyder, alle hændelser som GA4 selv har registreret eller manuelt tilføjet hændelser. Konverteringer er hændelser der er markeret som værende værdifuld.

Konverteringer er primært e-handel eller køb i app. Men kan også være en download af et whitepaper, eller produktblad. Google Analytics har gjort det nemt at opgradere en hændelse fra alle hændelser til en konvertering ved at slå den til som konverteringer direkte fra alle hændelser-rapporten.

Analyse

Analyse er opdelt i Analysecenter og skabelongalleri.

Analysecenter

Analysecenter er en opgraderet version af tilpassede rapporter. Så brug analysecenter, hvis der skal rapporteres på helt specifikke data, som der ikke findes en standardrapport på.

Google Analytics har lavet et fint træk og slip-system, hvor man meget visuelt kan hive data over i sin rapport, så den præcist er, som man gerne vil have den.

Skabelongalleri

Hvis man ikke har tålmodighed til at oprette specielle rapporter, så har Google Analytics åbnet op for Skabelongalleriet fra Analytics360. Analytics360 er Google Analytics betalte version, men nu er de rapporter forbeholdt den betalte version, altså nu tilgængelig for alle i GA4.

 

Konfigurer direkte fra GA4

I bunden af venstre menuen er der direkte adgang til at konfigurere Målgrupper, både til brug i Analytics og til Google Ads. Det var ellers en konfiguration der var gemt væk under administration, men har nu fået central plads direkte i venstremenuen.

Her ligger også muligheden for at tildele attributter til brugere, den i dag tilpassede dimension, men fra GA4 hedder det altså brugerattributter. Det kunne for eksempel være en opdeling af B2B- og B2C-kunder. Det kan også være, man er interesseret i at tildele andre attributter til sine brugere, og det ser nu ud til at være muligt relativt nemt i GA4.

 

Hvorfor opgradere til GA4?

Ja, hvorfor skulle man bruge GA4, nu hvor man er blevet så fortrolig med gode gamle Google Analytics? Det skal man på grund af Cookies og ITP. Alt efter, hvordan man har fået integreret sin cookie pop up, så har man mistet en masse værdifuld Analytics data og med Apples Intelligent Tracking Prevention har vi også mistet en masse webtracking fra Safari, og de andre browsere ser ud til at følge med i trenden.

Så vi har brug for ny måde at behandle vores sporing på, en ny metode der tager højde for, at det ikke altid er komplet data og stadig kan levere trafikdata, vi kan bruge til at tage forretningskritiske beslutninger på. Google Analytics mener, de har leveret dette nye vidunderprodukt med GA4.

 

Der er intet at miste ved at opgradere til GA4

Heldigvis har Google Analytics lavet overgangen til GA4 sådan, at man for det første får alle historiske data med over i ny ejendom. Man skal altså ikke starte helt forfra.

For det andet kommer de to ejendomme til at køre sideløbende, så man har altid muligheden for at gå tilbage i den gamle ejendom og kigge på data derfra. Enten fordi man gerne vil sammenligne data, men også bare lige for at tjekke om alting nu også er, som de skal være – og lige tjekke om de rapporter, man har brugt år på at lære at kende, nu også antyder samme konklusion som GA4.