At udarbejde en konkret digital strategi og følge den kan virke som en uoverskuelig opgave. Den konstante digitale udvikling kræver, at du hele tiden skal være omstillingsparat – også med din markedsføring.

Der er dog visse grundprincipper, som du altid skal være opmærksom på for at sikre en stærk digital strategi, der samtidig er fleksibel og modtagelig for tilpasning.

I dette indlæg deler vi disse grundprincipper med dig. Du skal dog huske, at din digitale strategi afhænger af, om du er en B2B- eller en B2C-forretning.

Undersøg dine konkurrenters digitale tilstedeværelse

Du skal sikre dig din position som en stærk spiller indenfor din branche. Især digitalt, da det er her, du er i direkte kontakt med din primære målgruppe. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan du skal spille dine kort rigtigt, og det kan du bl.a. gøre ved at observere dine konkurrenters styrker og svagheder.

Besvar følgende spørgsmål for at opnå mere indsigt i dine konkurrenters digitale tilstedeværelse og adfærd:

 • Hvem er mine nærmeste konkurrenter?

 • Hvilke platforme befinder de sig på?
 • Hvor aktive er de på disse platforme?

 • Befinder de sig organisk, betalt eller begge dele? (Mere om dette længere nede)

Ved at besvare disse spørgsmål har du både mulighed for at lære af dine konkurrenter, men du kan samtidig også finde ud af, hvor du kan adskille dig fra dine konkurrenter og altså tilbyde målgruppen noget, som konkurrenterne ikke tilbyder.

Kend din målgruppes digitale adfærd

Du skal også kende din målgruppe dybere end deres specifikke demografiske beskrivelser. De løbende opdateringer på digitale platforme er med til at regulere i brugernes online adfærd, og derfor skal du forsøge at forstå, hvordan du egentlig tilfører værdi til din primære målgruppe.

En måde, hvorpå du kan opnå dybere indsigt i din målgruppes digitale adfærd, er ved at udføre en form for brugerundersøgelse eller målgruppeanalyse, der kan hjælpe dig med at opnå indsigt i følgende:

 • Hvilke primære platforme de befinder sig på / bruger mest tid på
 • Hvilken slags indhold de synes er spændende

 • Deres digitale købsadfærd og hvor lang købsrejsen kan være

 • Deres motivation bag deres specifikke online adfærd / online købsadfærd

Du kan få redskaberne til at udføre en målgruppeundersøgelse her. Dette kan hjælpe dig med at få dybere indsigt i dine brugere og deres digitale adfærd.

Er du allerede til stede digitalt på tværs af forskellige platforme, kan du også tage et kig i data-overblikket på platformene for at opnå indsigt i, hvordan dine nuværende brugere interagerer med din nuværende markedsføring og kommunikation.

Udvælg dine primære markedsføringsplatforme

Det er ikke altid relevant for din virksomhed at være til stede og aktiv på alle digitale platforme. Valget af, hvilke platforme du skal være aktiv på, er derfor afhængigt af din branche, og hvor din primære målgruppe befinder sig.

Du kan dog vurdere, hvilke platforme der er relevante for din virksomhed, ved at starte med at definere dine målsætninger for din digitale strategi – hvad er det helt konkret, du gerne vil opnå vha. de digitale værktøjer? Her skelner vi mellem de mere brandingrelaterede målsætninger og de mere direkte, købsrelaterede målsætninger, som du kan læse mere om i næste punkt.

For at hjælpe dig lidt på vej, så er det vigtigt at huske, at de forskellige platforme kan bruges til både branding og salg. Dog er der nogle platforme, der primært er gode til branding, og nogle, der er primært gode til salg. Der vil dog altid være et overlap, da begge målsætninger kan bruges på tværs af platformene.

Vi sætter det således op, baseret på hvad de følgende platforme primært kan bruges til:

Brandingrelaterede platforme:

 • Instagram

 • TikTok

 • YouTube

 • Facebook

 • Nyhedsbreve

Salgsrelaterede platforme / værktøjer:

 • SEO og SEM
 • Google Ads
 • Email Marketing

Sæt mål og KPI’er

Selvom den digitaliserede verden er i konstant udvikling, skal du stadig have konkrete forretningsmål, som din digitale strategi skal være med til at nå. Afhængigt af hvad du ønsker at opnå i din forretning, skal du huske at skelne mellem de mere brandingrelaterede målsætninger samt de mere købsrelaterede målsætninger:

Brandingrelaterede målsætninger:

 • Reach på sociale platforme

 • Eksponeringer

 • Trafik

 • Engagement (Følgere, Likes, Kommentarer og Views)

Købsrelaterede målsætninger:

 • ROAS på betalte kampagner

 • CPA (Pris pr. konvertering)

 • Omsætning

 • Antal konverteringer

 • Leads

Dine KPI’er afhænger også af dine primære platforme og af, om din digitale tilstedeværelse kun er organisk, betalt eller en kombination af begge. Dette forklarer vi i næste punkt.

Sæt et budget til din digitale strategi – Organisk vs. Paid strategi

For at opnå en succesfuld digital strategi skal du afsætte et budget eller ressourcer, der skal hjælpe dig med at nå dine målsætninger og støtte op om din overordnede forretningsstrategi.

– Organisk tilstedeværelse

Har du ikke et konkret budget, du kan afsætte til din markedsføring, er det vigtigt at se på tid som en afgørende ressource i din markedsføring.

Du kan være til stede for din målgruppe organisk, og her er de sociale medier og SEO to stærke digitale platforme og værktøjer, du kan bruge til at skabe værdi for din primære målgruppe.

– Betalt tilstedeværelse

Har du et budget til markedsføring, kan du afsætte noget af dette til betalte kampagner på tværs af dine primære platforme.

– Organisk + Betalt tilstedeværelse

Uanset om din målgruppe finder dig via organisk tilstedeværelse eller gennem betalte kampagner, skal de helst møde din virksomhed på en platform, som hjælper dem med at skabe en stærkere og længerevarende relation til dit brand.

Digitalt skal du altså kunne give din målgruppe værdi ved både at eksponere dem overfor dine produkter, samtidig med at du formidler dit brand og den værdi, du reelt tilfører ved at være til stede i markedet.

Definer dine hovedbudskaber

Uafhængigt af hvilke primære platforme du vælger til din digitale strategi, er det vigtigt, at du definerer, hvilke hovedbudskaber du ønsker at formidle via dit markedsføringsmateriale. På den måde har du altid en rød tråd i din formidling, som kan hjælpe dig med at holde fokus – selv i en foranderlig, digital verden.

Hovedreglen er dog, at du skal inkludere dine Unique Selling Propositions, altså dét der differentierer dig på dit marked, så du hjælper din målgruppe med at forså, hvorfor de skal vælge dig.

Hvad en Unique Selling Proposition ikke er:

Det er ikke services såsom fri fragt og hurtig levering. Dette er nemlig ikke unikt hos din forretning.

Du kan definere din Unique Selling Proposition ved at stille følgende spørgsmål:

Hvad er det vi tilbyder, som de andre i branchen ikke tilbyder?

Lav en liste med alt det, som differentierer netop jeres virksomhed fra konkurrenterne. Det kan eksempelvis være nogle bestemte ingredienser i jeres produkter, din døgnlange support eller diversitet, hvor dét, der adskiller jeres brand, er produkter til alle hudfarver.

Konklusion

Ved at have gjort det gode forarbejde ruster du dig selv til at stå omstillingsparat, når de digitale platforme opdateres med nye funktioner og måder at kommunikere på. Du skal altså opnå en grundforståelse for:

 • Dine konkurrenters digitale tilstedeværelse

 • Din målgruppes digitale adfærd

 • Hvilke primære platforme du skal fokusere på

 • Hvordan din digitale strategi er med til at nå dine overordnede forretningsmål

 • Hvilke ressourcer du kan afsætte til at eksekvere på din digitale strategi

 • Den røde tråd i din markedsføring (ved at definere dine hovedbudskaber til dit markedsføringsmateriale med en Unique Selling Proposition)

Vi ved, at det kan virke som en stor opgave at komme i gang! Husk at hente hjælp ind der, hvor du finder det relevant, så du kan fokusere på lige præcis dét, du er bedst til i din forretning.